مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پدرم و خانواده ام با خواستگار مورد علاقه ام مخالفت مي كنند چه كنم؟
دانشجوي گرامي براي حل اين مشكل توجه شما را به چند نكته مهم جلب مي كنيم سپس راهكارهايي را براي حل مشكلي كه مرقوم داشته ايد بيان مي كنيم. نكته اول: ازدواج يكي از مهمترين و سرنوشت سازترين مسائل در گستره زندگي انسان است و طبيعي است كه اگر اين امر مهم با در نظر گرفتن همه ي جوانب آن و بر اساس تحقيق، آگاهي و شناخت لازم و با رعايت كردن نكات مهمي كه در انتخاب همسر بايد مدّ نظر قرار گيرد، انجام شود باعث خوشبختي و سعادت انسان در زندگي مي گردد و اگر با اين مسئله مهم سطحي و از روي احساسات، كه عمري بسيار كوتاه دارد و در عرض چند هفته يا چند ماه شعله هاي كاذب آن فرو مي نشيند انجام گيرد پي آمدهاي ناگوار و بالاخره موجب خسارات جبران ناپذيري مي شود و چه بسا باعث بدبختي و سرنوشتي ناگوار براي انسان شود لذا در امر ازدواج بايد دقت كافي بشود. 2. ازدواج فقط پيوند دو فرد با يكديگر نيست بلكه پيوند دو خانواده است بنابراين وقتي دو نفر مي خواهند با يكديگر ازدواج كنند بايد از جهات گوناگوني كفو و همتاي يكديگر باشند تا تعادل بين آن دو و خانواده آنها برقرار شود و الاّ مشكلات فراواني را در پي خواهد داشت. منظور از كفو بودن به طور كلي يعني اين دو نفر از نظر فكري - اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تحصيلي، سنّي، قيافه ي ظاهري و خانوادگي به يكديگر نزديك باشند و ناهمگوني در موارد فوق مي تواند براي زندگي آينده مسئله ساز باشد. 3. در امر ازدواج نبايد قبل از انتخاب، عاشق و دلباخته ي كسي شد (نه پسر نسبت به دختر و نه دختر نسبت به پسر) البته علاقه در حدّي كه انگيزه اي شود براي انتخاب اشكالي ندارد بلكه لازم است اما اگر اين علاقه تبديل به عشق شد مشكلات زيادي را دارد از جمله اينكه عشق هاي اينچنين كه جنبه ي شهواني و احساسي دارد عليرغم اينكه پايدار نيست اما موجب مي شود كه ما فرد مورد نظر را بخوبي نتوانيم ارزيابي كنيم و جنبه هاي مثبت و منفي او را شناسايي نمائيم چنين عشق هايي مي تواند بطور كلي قدرت انتخاب را از انسان سلب كند بنابراين علاقه هاي اوليه را بايد مهار كرد اگر بعد از تحقيقات لازم انسان به اين نتيجه رسيد كه مورد مناسب است آنگاه علاقه ها را تقويت كرد ولي اگر مورد مناسب نيست يعني كفو نيست فقط ظاهر او چشم انسان را گرفته اما ساير شرايط ندارد و حتي اعضاء خانواده نيز موافق نيستند. طبيعي است كه در اين صورت بايد آن علاقه هاي خام اوليه را نيز از صفحه ي دل زدود زيرا دليلي ندارد به فردي كه همسر آينده ما نيست عشق بورزيم و علاقه ي او را در دل خود جاي دهيم. نكته چهارم اينكه پدر و مادر غالباً دلسوز فرزندان خود هستند. با توجه به نكاتي كه بيان شد لازم است شما تحقيقات لازم را انجام دهيد اگر فرد مورد نظر شرايط لازم فردي و خانوادگي را نداشت و كفو شما نبود بنابراين از دلسوزي پدرتان نسبت به شما تشكر كنيد و آن فرد را براي هميشه فراموش كنيد چه اينكه قرآن مي فرمايد چه بسا شما چيزي را دوست مي داريد ولي صلاح شما در آن چيز نيست و چه بسا شما نسبت به چيزي كراهت داريد ولي خير شما در آن چيز است، اما اگر فرد مورد نظر ويژگيهاي لازم را داشت و فردي مناسب بود و فقط خانواده شما يا مثلاً پدرتان فقط مخالف هستند در اينجا اگر امكان دارد خودتان با پدرتان به صورت منطقي گفتگو كنيد و او را راضي كنيد به اينكه با شما موافقت كند و اگر براي خودتان چنين امكاني فراهم نيست يكي از اعضاء خانواده يا فاميل يا دوست كه به او مطمئن هستيد و از طرفي مي دانيد كه حرف او روي پدر شما تأثير دارد بعبارت ديگر پدر شما آن فرد را قبول دارد و به نظرات او اهميت مي دهد به صورت غيرمستقيم از او بخواهيد كه با پدرتان صحبت كند و او را به اين امر راضي نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.