مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23514 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا ازدواج با جوان مذهبي و متدين كه به نوارهاي موسيقي گوش ميدهدصلاح است؟
براي ازدواج شناخت ابعاد مختلف مثبت و منفي طرف مقابل نقش اساسي در انتخاب دارد. چنانچه فرد مورد نظر از نظر ديني و عقلي فرد شايسته اي به نظر برسد و داراي روح انتقاد پذيري و آمادگي براي اصلاح باشد مي توان با نصايح ارزنده او را از عواقب شوم دنيوي و اخروي اين عمل آگاه ساخت و با او شرط نمود كه در صورت ترك اين گناه حاضر به ازدواج بااوهستيد. البته اين نكته را نيز در نظر داشته باشيد كه افراد ايده آل بسيار نادر و اندكند و چنان چه كسي 60 الي 70درصد معيارهاي لازم را دارا باشد ازدواج با او مناسب است و بايد كوشيد كه نقائص ديگر را با ارشاد و راهنمايي برطرف ساخت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.