مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23517 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چه راهكارهايي وجود دارد كه زن مي تواند شوهر را از انتخاب همسر ديگربازدارد؟
به هنگام عقد ازدواج به هر شكلي كه بخواهد مي تواند اين مسأله را با شوهر شرط كند و در قباله ثبت نمايد. راه ديگر، دخالت حكومت اسلامي است. يعني دولت مي تواند بر اساس مصالح اجتماعي اين قانون را وضع نمايد كه شوهر بدون اجازه همسر اول حق ازدواج با ديگري را ندارد، هم اكنون نيز اين مسأله در قالب شرط ضمن العقد در قباله ها گنجانده شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.