مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23518 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با كسي كه رابطه برقرار كردم ولي خانواده مخالف ازدواج با او هستند چه بايد بكنم
در مورد گذشته شما، هيچ سخني جز آن كه «بايد به درگاه خداوند توبه كرده و از او طلب عفو كنيد» نداريم. به هر حال خطا و گناهي بوده كه گذشته است؛ ولي اكنون بايد مصمم شويد كه ديگر هرگز نزديك چنين گناهاني نشويد؛ چرا كه عواقب آن بسيار خانمانسوز است و حيثيت و سلامت رواني انسان را به خطر مي اندازد. در مورد ازدواج با فرد مزبور، اگر واقعاً او را كفو خود مي دانيد و از نظر اخلاقي و ايماني به او اعتماد داريد، سعي كنيد اطرافيان خود را متقاعد سازيد؛ گرچه ممكن است مدتي طول بكشد. شما با منطق و گفتار نرم، خواهيد توانست آنان را با نظر خود همراه سازيد. ولي اگر او را كفو خود نمي دانيد و از نظر ايماني، اخلاقي و... مورد تأييد نيست، در اين صورت از ازدواج با وي به طور كلي منصرف شويد و به حرف مادرتان گوش كنيد. گرچه اين مسأله مقداري نگراني و اضطراب همراه خود دارد، ولي در هر صورت اين مشكل، پيامد عملكرد خود شماست كه بايد آن را تحمل كنيد. مجدداً شما را به تقوا و پرهيز از تماس هاي غيراصولي توصيه مي كنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.