مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23521 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا تحصيلات عالي زن، در ازدواج و زندگي مشكل ايجاد مي كند؟
موضوع تحصيلات و مدرك تحصيلي پيش از آن كه داراي تأثير واقعي بر زندگي باشد مسأله رواني و روحي است و در بسياري موارد نقش حقيقي در زندگي ندارد. زاويه مشكل ساز اين موضوع زماني است كه زن به دليل بالاتر بودن تحصيلات بخواهدنوعي حكمراني و تحكم بر مرد داشته باشد. در اين صورت است كه برخورد شروع مي شود. ولي اگر كسي تحصيلات را براي رشد زندگي به كار گيرد، بسيار مطلوب است ولي اگر آن را وسيله افتخار و به رخ كشيدن قرار دهد مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد. بنابراين اگر مي توانيد خود را كنترل كنيد و از حرف ديگران تأثير نمي پذيريد، در اين صورت اين موضوع هيچ مشكلي بر سر راه ازدواج و زندگي سالم نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.