مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23522 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با پدرم تفاهم ندارم و گاهي كارمان به درگيري مي كشد. چه كنم؟
يكي از مشكلاتي كه در بسياري از خانواده ها بروز مي كند مشكل اختلاف نظر و سليقه ها بين پدر و مادر و فرزندان است. تعلق هر يك از اين طرف به نسل و فرهنگ و زمان خود اقتضائات خاصي را در آنان ايجاد مي كند و لذا آنچه را كه مي يابند حق دانسته و مي خواهند همه نيز بر طبق نظرات آنها عمل نمايند. ترديدي نيست كه مطلق پنداشتن هر يك از دو طرف كاري خطاست. نه پدر را مي توان گفت صد در صد درست فكر مي كند و نه فرزندان! پس چه بايد كرد. در مورد رفتار به پدر و مادر يك سري اصول وجود دارد كه حتماً بايد مراعات گردد. يكي از آنها اصل احترام به پدر و مادر و آزار نرساندن به آنان است. اين يك اصل الهي و قرآني نيز حكم فطري هر انسان است. پدر و مادري كه رنج فرزند داشتن را تحمل نموده و ناملايمات آن را به دوش كشيده اند، اين استحقاق را دارند كه فرزندان به آنان احترام كنند و موجبات آزارشان را فراهم ننمايند و به ويژه اگر آنان به سن پيري رسيده باشند. قرآن مجيد مي فرمايد: خداوند حكم فرموده كه جز او را نپرستيد و درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و اگر هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شدند، مبادا كلمه اي كه رنجيده خاطر شوند بر زبان برانيد و كمترين آزار به آنان نرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوئيد. {V(اسراء ، آيه 23) V} اين واجب ترين وظيفه اي است كه فرد در قبال پدر و مادر خود دارد. بنابراين نبايستي هيجانات جواني و خطاهاي احتمالي پدر و مادر موجب بي احترامي فرزند نسبت به آنان گرد.. {Tنكته ديگر:T} به نظر مي رسد اختلاف نظرها در خانواده شما به حد مشاجره و ايجاد اختلاف در بين افراد خانواده منجر شده است، روشن است كه پدر شما به علت كهولت توان لازم را براي ايجاد تغيير در روش و برخورد خود نداشته باشد ولي شما كه جوان و تازه نفس هستيد، حتماً اين توان را داريد كه در روش برخورد با پدر تغييراتي در خود حاصل نماييد تا بتوانيد اعتماد او را به خود جلب كنيد. البته چنين اعتمادي با يكي دو برخورد حاصل نمي گردد، بايد مدتي طولاني و با برنامه ريزي صحيح و دوري از مشاجره و اختلاف اين مسير را طي نماييد. مطمئن باشيد كه در صورت بروز تغييرات اصولي در رفتار شما، رفتار پدرتان نيز تغيير خواهد كرد. البته در هر صورت شما را به حسن برخورد و عطوفت با پدر و مادر توصيه مي كنيم. زيرا بد رفتاري باپدر و مادر و آزار آنان عواقب ناگواري براي فرزند در پي خواهد داشت. ضمناً روابط جنسي پدر و مادرتان حق آنها است و شما حق نداريد در اين مسأله موضع گيري كنيد، بلكه موضع گيري شما گناهي بزرگ است كه بايد براي آن استغفار كنيد و پس از اين هرگز دخالت نكنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.