مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23524 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا فرزند نسبت به مادري كه با او زندگي نمي كند و از پدرش جدا شده وظيفه اي دارد؟
وظيفه فرزند احسان به پدر و مادر و خوش رفتاري با آنان است. خداوند متعال در چهار آيه قرآن، پس از دعوت مردم به عبادت خويش، آنان را به احسان و نيكي به پدر و مادر فرمان داده است، و در سه آيه ديگر سفارش به احسان به پدر و مادر نموده است. بقره ، آيه 83/نساء ، آيه 36/انعام ، آيه 151/اسراء ، آيه 23/عنكبوت ، آيه 8/لقمان ، آيه 14/احقاف ، آيه 15 در سوره اسراء فرموده است: «و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و اگر يكي يا هر دو پير و سالخورده شوند، كلمه اي كه آنان را رنجيده خاطر كند بر زبان نياوريد و كمترين آزاري به آنها نرسانيد و با ايشان با اكرام و احترام سخن بگوييد و همواره بال و پر تواضع و تكريم را با كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو: پرودگارا! همانگونه كه پدر و مادر مرا از كودكي به مهرباني بپروردند، تو در حق آنها رحمت و مهرباني فرما». و در سوره لقمان فرموده است: «... شكر من و شكر پدر و مادرت را به جاي آور ... و اگر آنها تو را به شرك دعوت كردند، در اين صورت از آنان اطاعت مكن، ولي در دنيا با آنها به حسن خلق مصاحبت كن». تنها اطاعت از والدين در جهت معصيت خدا جايز نيست، ولي احترام و خوش رفتاري با آنان همواره لازم است. اما راجع به شرايط خاصي كه ذكر كرده ايد ضمن اين كه كاملاً شما را درك مي كنيم خدمتتان عرض مي كنيم مادر اصلي شما در هر حال كسي است كه شما را به دنيا آورده و همين اندازه براي حق مادري كافي است و مشكلي كه راجع به ايشان ذكر كرده ايد امتحان الهي براي شما است. خداوند هر شخصي را به شكلي امتحان مي نمايد، شما را نيز اينگونه مورد آزمايش قرار داده، زيرا جمع بين راضي نگه داشتن ايشان همراه با پدر و زن پدرتان كار بسيار دشواري است ولي چاره اي نيست بايد آن قدر ظريف و حساب شده برخورد كنيد كه از اين امتحان الهي سربلند بيرون آييد. البته لازم نيست رفت و آمد و رابطه خود را با ايشان زياد كنيد، بلكه مي توانيد صحنه را طوري بسازيد كه او باور كند رابطه بيش از اين مقدور شما نيست و با شگردهاي مختلف از عدم رضايت ايشان نسبت به خود جلوگيري نماييد، زيرا عاق والدين مخصوصاً مادر اثرات بسيار وخيمي را به دنبال خواهد داشت و در مقابل دعاي خير آنها زندگي دنيا و آخرت آدمي را بهبود خواهد بخشيد، حتي اگر مسلمان نباشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.