مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23525 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دوره هاي آموزشي جامعه الزهراء قم چگونه است؟
جامعة الزهرا كه حوزه علميه خواهران است، داراي چهار بخش عمده مي باشد: 1- شبانه روزي جهت خواهران شهرستاني، 2- روزانه با شرايط دارا بودن مدرك سيكل، 3- روزانه با مدرك ديپلم، 4- آموزش غيرحضوري (توسط ارسال نوار)، از نظر درسي هم داراي يك دوره عمومي و يك دوره تخصصي مي باشد. دوره عمومي را كه حدوداً پنج سال به طول مي انجامد براي همه است و دوره تخصصي (تخصص تبليغ، تاريخ، فقه و اصول و...) براي كساني است كه ثبت نام كرده و در امتحان ورودي آن قبول شوند. جهت آگاهي بيشتر در دهه آخر آذرماه 1380 با نشاني: قم - بلوار امين - جامعة الزهرا - تلفن: 2925111 تماس حاصل نماييد. همچنين شما مي توانيد در حوزه علميه دانشجويي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، به تحصيل علوم و معارف اسلامي بپردازيد. براي آگاهي بيشتر به دفتر نهاد مستقر در دانشگاه مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.