مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23526 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

رژيم غذايي براي كنترل شهوت، سخت مرا ضعيف كرده است چه كنم؟
در نامه قبلي به يكي از راه كارهايي كه اشاره كرديم روزه و رژيم غذايي مناسب بود. طبيعي است كه شما از وضعيت جسماني خود بهتر باخبر هستيد، لذا اگر احساس مي كنيد روزه گرفتن براي شما ضرر دارد مي توانيد روزه نگيريد يا كمتر روزه بگيريد و در مورد رژيم غذايي هم توصيه مي شود خيلي به خودتان سخت نگيريد به گونه اي كه دچار سوء تغذيه و كمبود مواد غذايي شويد منظور ما بيشتر اين بود كه شما با كنترل رژيم غذايي مشكلي كه داريد را مهار كنيد. اما غذاهايي كه مي تواند محرك باشد: پياز و سير اعم از خام يا پخته، تخم مرغ، پرخوري به طور كلي، عسل و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.