مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23528 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توانم با شوهرم عاطفي تر و صميمي تر باشم و وابستگي شديدي بين مابرقرار شود؟
پديدار شدن مهر و محبت افزون تر معلول يك سري عوامل است كه برخي از آنها در دست همسر و برخي در اختيار زوج است. آنچه كه در اختيار زن است احترام و اهميت دادن به شوهر، مهيا كردن محيط خانه براي او، همراهي با او در امور مختلف، پرهيز از بحث و مجادله هاي بي نتيجه، توجه به خواسته هاي جنسي شوهر و آماده ساختن خود براي او، صداقت و امانت و فداكاري و گذشت، از جمله اموري است كه مراعات آن از جانب زن مي تواند در جلب محبت شوهر مؤثر باشد، اما براي مردان، اهميت دادن به نظر و خواسته همسر و گوش دادن به سخن او، صداقت و امانت در رفتار، فداكاري و گذشت و بالاخره چشم فروبستن از نامحرمان است. روشن است كه اگر چشم انسان در كنترل نباشد نگاه ها او را به سمت هوسبازي و تمايلات بي حد و مرز خواهد كشاند و همين امر كافي است كه عشق و علاقه او از خانه و همسر منعطف گشته و ده ها مفسده و مشكل به دنبال آن پديدار گردد. ضمناً به كمال رساندن خصلت هاي انساني نيز در اين زمينه تأثير فراوان دارد. صفت فتوّت و مردانگي و مراعات حقوق ضعيفان و پرهيز از ظلم و آزار روحي و توجه داشتن به عواقب ناگوار آن از جمله مواردي است كه در گرم كردن محيط زندگي و ايجاد عشق و علاقه كارساز است. براي مطالعه بيشتر ر.ك: آيين همسرداري ابراهيم اميني راز شاد زيستن

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.