مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23530 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرد مورد علاقه ام را براي ازدواج پيدا كرده ام، با توجه به اينكه دختر هستم چگونه مي توانم از تمايل او براي ازدواج با خود مطلع شوم؟
Tالف)T} پاسخ سؤال مطرح شده اين است كه درخواست ازدواج از طرف شما از نظر شرعي اشكالي ندارد ولي از ديدگاه اخلاقي و روان شناختي زنان چندان شايسته و مناسب نيست، لذا توصيه اكيد ما اين است كه خود به صورت مستقيم چنين كاري انجام ندهيد و چاره كار آن است كه از وساطت يك فرد ثالث كه مورد اطمينان شما است استفاده كنيد. بدين ترتيب كه فردي مورد اطمينان كه طرف مقابل شما را نسبتاً بشناسد و به گونه اي با او صميميت داشته باشد را انتخاب كنيد و آنگاه حرف دل خود را با او درميان گذاريد و از او بخواهيد تا به صورت غيرمستقيم حرف شما را به آن شخص بگويد. البته نه به اين صورت كه مثلاً خانم... چنين درخواستي را داشتند و... بلكه قصد ازدواج را به ميان كشيده و جهت معرفي اشخاص اعلام آمادگي نمايد و آنگاه با تعريف و تمجيد شما را معرفي نمايد گويا كه خود اقدام به معرفي نموده است. توجه داشته باشيد كه اگر خود مستقيم اقدام كنيد چه بسا با توجه به روحيه تقيد و متشرع بودن آن شخص (كه شما بيان نموده ايد) سازگاري نداشته باشد و او را به سمت بدگماني و سوءظن به شما بكشاند كه مثلاً دختري كه خودش را آماده كند و شخصاً اعلام آمادگي نمايد فرد عفيف و... نيست، لذا توصيه ما آن است كه از همكاري فرد ثالث بهره بگيريد. توجه داريد كه چنين اقدامي بايد بعد از شناخت دقيق و تأييد و پسنديدن وي باشد و الا اگر بعداً بخواهيد تحقيق كنيد چه بسا به نتيجه منفي و جواب رد گفتن برسيد و آنگاه اين ابراز علاقه و دعوت نمودن با شكست مواجه خواهد شد و براي هر دو نفر شما پيامدهاي ناگوار به همراه دارد، لذا نسبت به تصميم خود بايد جدي باشيد و از روي شناخت و اطلاعات دقيق و كافي و صحيح چنين تصميمي را اتخاذ كرده باشيد. ازاين رو در قسمت دوم سخن توجه شما را به شرايط و ضرورت و راه هاي انتخاب صحيح همسر ايده آل مي پردازيم كه اميدواريم مفيد واقع شود. مجدداً توصيه مي شود كه از پيشنهاد و درخواست مستقيم دوري كنيد و از شخص واسطه كمك بگيريد و دقت كنيد كه فرد واسطه آدمي امين، صادق، هوشيار و خيرخواه باشد. در صورت نبودن واسطه مي توانيد با طرح موضوع با والدين خود از آنها كمك بگيريد و بدانيد كه والدين خيرخواه فرزندان خود هستند. در صورت دريافت پاسخ مثبت رعايت اصول ارتباط صحيح و شرعي نبايد فراموش گردد. {Tب ) شرايط و راه هاي انتخاب همسر ايده آل:T} دانشجوي محترم؛ ما نيز همانند شما معتقديم اگر دو نفر در صدد ازدواج و تشكيل زندگي مشترك هستند بايد از يكديگر شناخت داشته باشند و زندگي خود را براساس شناختي كه از يكديگر دارند بنا نهند و الا اگر زندگي براساس توهمات و تخيلات بنا گردد، فرو مي ريزد. بنابراين ما همانند شما ضرورت شناخت را قبول داريم اما راه تحصيل اين شناخت و آگاهي چيست؟ همه مي دانيد كه براي سپردن سلامت خود به دست پزشك بايد از تعهد و تخصص وي آگاهي داشته باشيد اما راه به دست آوردن اين شناخت چيست و از كجا مي توان به يك شناخت صحيح و درست و دقيق دست يافت؟ بنا بر معارف اسلامي دختر و پسر بايد قبل از ازدواج از يكديگر شناخت داشته باشند حتي اگر تصميم جدي بر ازدواج دارند مي توانند قبل از عقد برخي از اعضاي بدن يكديگر را (مطابق آنچه در كتب مربوطه آمده و معرفي خواهد شد) مشاهده كنند. حال وقتي كه اسلام شناخت از وضعيت ظاهري را از نظر دور نداشته و از آن غفلت نورزيده است و براي آن تدابيري را انديشيده چگونه مي گوييد شناخت امكان ندارد؟ حال كه ما همانند شما معتقديم كه شناخت ضرورت دارد پس اگر اختلاف نظري وجود دارد در راه تحصيل و كسب اين آگاهي و زمان و كيفيت آن است، بنا بر عقيده ما راه شناخت گفتگوي تنها، خلوت، مستقيم و عاري از مشورت و نظارت ديگران نيست. آمار دقيق نشان مي دهد كه در صد بالايي از طلاق ها و متاركه ها ناشي از شناخت هاي سطحي، گذرا و غلط بوده است. ما معتقديم همانگونه كه شناخت دو طرف از يكديگر ضروري است رعايت راه و شرايط رسيدن به اين شناخت نيز لازم است و الا باعث فريبكاري و رسيدن به شناخت هاي غيرواقعي و غلط و گاه فروغلطيدن در دام شيطان ها مي گردد. خواهر گرامي؛ راه رسيدن به آگاهي لازم آن است كه: 1- ابتدا از طريق والدين و يا فرد ثالثي (غير از دختر و پسر) كه مورد اعتماد است و مصالح شما را تشخيص مي دهد خانواده فرد مورد نظر را شناسايي كند، سابقه زندگي آنها را ورق بزند و پرونده خانوادگي آنها را براي شما روشن سازد. در اينجا بهترين افراد والدين شما هستند و بس. چون هم مورد اعتماد هستند و هم مصلحت شما را بهتر مي فهمند چه بسيار افراد مورد اعتماد كه مصلحت شما را درك نكرده و باعث انحراف مي شوند. 2- شناخت دوم مربوط به خود فرد مورد نظر است كه اين شناخت نيز بايد توسط فرد سوم به ويژه والدين به دست آيد. 3- شناخت سوم آگاهي مربوط به روحيات، اخلاقيات، سطح آگاهي، ميزان تدين و طبقه اجتماعي دو نفر از يكديگر و برنامه زندگي آن دو و پي بردن به ايده آل هاي يكديگر است كه اين مرحله بايد توسط دختر و پسر به صورت مستقيم و با نظارت (از دور) ديگران انجام بگيرد. اگر شناختي از اين طريق به دست آيد دقيق، صحيح، مطابق با واقعيت خواهد بود و از آفت شناخت هاي سطحي، گذرا به دور است ولي اگر چشمِ عقل به تير شهوت و عشق كور گردد و... ديگر نمي تواند به آگاهي درست و دقيق دست يابد و اين آفت بزرگ در مسير شناخت است كه امروزه برخي دختران و پسران به آن مبتلا مي شوند و شما نيز اگر در صدد هستيد ازدواجي آگاهانه داشته باشيد بايد از اين طريق حركت كنيد. در پايان جهت استفاده بهتر و رسيدن به هدف توجه شما را به اين نكته جلب مي كنيم. راه عملي پي بردن به مناسب بودن شخص مورد نظر آن است كه موضوعات تحقيقي و مبهم را به صورت سؤال براي خود مطرح كرده و براي آن ها پاسخ روشن و واضح بيابيد. پاسخ هاي گنگ و مبهم مانند اين كه آدم خوبي است، متدين است، خانواده اش فلان است كافي نيست. بايد آن را به صورت عملي مشاهده و يا شاهدي بر آن داشته باشيد. به هر حال در مورد ازدواج مطلوب و ايده آل مي توانيد از كتب زير استفاده كنيد: 1- خانواده متعادل،شرفي 2- خانواده متعادل،صافي 3- انتخاب همسر،اميني 4- نظام حيات خانواده،بهشتي 5- ازدواج آسان،اشتهاردي 6- ازدواج مكتب انسان سازي،پاك نژاد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.