مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23531 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر پدر و مادر در مواردي در حق فرزند كوتاهي نمايند آيا فرزند حق بازخواست دارد؟
وظيفه فرزندان اين است كه در مقابل پدر و مادر كمال احترام را رعايت نمايند و فرضاً اگر اشتباهي در عملكرد آنها باشد با زبان آرام و خيلي محترمانه از آنها توضيح بخواهند و يا تذكر بدهند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.