مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23607 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي تهذيب نفس و ارتقا به مقامات بالاي معنوي چه كارهايي بايد انجام دهيم تا دچار افراط و تفريط نشويم؟براي تهذيب نفس و طي كردن مسير تكامل عوامل موثر و موانع متعددي وجود دارد. نخستين گام ترك محرمات و انجام واجبات است. در اين مرحله بايد توجه داشت تا از بدعتها و ديدگاههاي شخصي و مطابق با هواي نفس پرهيز كند و كاملاً در مسير كمال، متعبد به قرآن و سنت باشد. مرحلة بعد ورود به وادي مستحبات و ترك مكروهات است تا بدين وسيله به ساحت قدس ربوبي نزديك و نزديكتر شود. ضمناً مطالعة كتابهاي اخلاقي و شناخت فضايل و مكارم اخلاق و تلاش در جهت متصف شدن به اين صفات و دانستن رذائل اخلاقي و سعي در از بين بردن آنها براي تقرب به درگاه الهي و تهذيب نفس بسيار مؤثر است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.