مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23630 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

قرآن مي گويد : كساني كه در حال كفر مي ميرند توبه براي آنها نيست كساني كه در كفر از دنيا مي روند چه موقع توبه مي كنند كه توبه آنها پذيرفته نخواهد شد ؟
مي دانيم كه يكي از شرايط قبولي اعمال نيك انسان موافات بر ايمان است . يعني باايمان از دنيا رفتن و كساني كه در لحظه پايان زندگي خود كافر باشند اعمال گذشته آنها حـتـي اعمال نيكي كه در حال ايمان انجام داده اند طبق صريح آيات قرآن حبط ونابود مي گردد تـوبـه هـاي آنان از گناه اگر چه در حال ايمان انجام شده نيز در چنين صورتي نابود خواهد شد و بطور خلاصه شرط قبولي توبه دو چيز است : نخست اين كه قبل از مشاهده نشانه هاي مرگ باشد و ديگر اين كه انسان , با ايمان از دنيا برود .

تفسير نمونه ج 3 ص 352
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.