مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23678 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه خداوند جهان را با سنت ها و قوانيني اراده مي كند، آيا توكل و دعا معناي دارد؟
برادر عزيز فرموده ايد خداوند جهان را با سنت ها و قوانين خود اداره مي كند .پس جايي براي دعا كردن و توكل نمودن نمي ماند .در پاسخ به عرض مي رساند كه دعا خود از مصاديق سنت هاي الهي است . و از جمله قوانين وسنت هاي الهي اين است كه هيچ چيزي بدون سبب و علت تحقق پيدانمي كند .مثلا چيزي كه خداوند مقدر كرده است كه بسوزد بايد آتش آنرابسوزاند و از جمله اين اسباب ( ( دعا ) ) است و چه بسا ممكن است دعا سبب شود بلايي رفع شود و يا نعمتي بدست آيد .در هر صورت قضا و قدر الهي با دعا كردن در تضاد نيست . چنانكه شهيد مطهري مي نويسد اين اشكالات ازاينجا پيدا مي شود كه گمان كرده اند .خود دعا بيرون از حوزه قضا و قدر الهي است . در صورتي كه دعا و استجابت دعا نيز جزيي از قضا و قدر الهي است. و احيانا جلو قضا و قدرهايي را مي گيرد به همين دليل نه با رضاي خدامنافاتي دارد و نه با حكمت خداوند، ( بيست گفتار، گفتار هجدهم ) . جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به : قرآن صاعد، پژوهشي پيرامون دعا در فرهنگ اسلامي عليرضا برازش ، چاپ امير كبير، بخش 5، دعا و قضا و قدر .و اما درباره ًتوكل : 1 .توكل بد ين معنا است كه انسان خداوند را آگاه به نياز خود وتوانا و غير بخيل در برآورده كردن آن و دلسوز و مهربان به حال خود بداند؛پس اگر به وظايفي كه خداوند براي او مقرر فرموده رفتار نمايد به قطع مي داند آنچه براي او مقدر مي شود به صلاح او است . زيرا خداوند دانا ازنيازهاي او آگاه است و بر برآوردن آنها توانا و غير بخيل است و نسبت به او دلسوز و مهربان است . بنابراين ، توكل به خداوند نوعي نگرش توحيدي در ربوبيت الهي است در مقام عمل و در همه ً امور .2 .توكل به خداوند از دو حيث در نتيجه ً عمل تاثير دارد : اول : انسان براي رسيدن به هد ف خود در يك كار، به دو نوع از اسباب نيازمند است : اسباب مادي ؛و اسباب روحي . ممكن است با وجود فراهم بودن همه ً اسباب طبيعي ،ضعف اسباب روحي ، چون ضعف اراده ، ترس ، سستي ، بي فكري و ...مانع رسيدن انسان به هدف شود .هرگاه انسان در افعال خود به خداوند توكل كند ( به همان معنايي كه ذكر شد ) اين ضعف ها جبران مي شود .دوم : از آنجاكه توكل ، نگرش توحيدي در مقام عمل است ، از مراتب كمال نفس به شمارمي آيد و انسان را لايق جذب رحمت الهي مي كند .اين رحمت الهي به شكل خارق العاده يا طبيعي و عادي ، باعث فراهم شدن اسباب موفقيت انسان در كارها مي گردد، ( رجوع كنيد به : علامه طباطبايي ، الميزان ، ج 4، ص 67، ذيل آيات 172 - 175 سوره ً آل عمران ؛ امام خميني ، چهل حديث ، حديث 13 ) . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.