مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23684 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ثواب خواندن دعاهاي مستحبي بيشتر است يا كتاب هاي مذهبي علمي و فرهنگي
ثواب مطالعه و حل مسائل علمي، به مراتب از خواندن((دعا))

بيشتر است.حتي در شب قدر - كه شب دعا و شب زنده داري است

- پرداختن به مسائل علمي، ثوابش بيشتر از دعا خواندن است، ولي

اين مساله نبايد باعث دوري انسان از دعا شود. دعا و تضرع به درگاه

خداوند يكي از نيازهاي انسان است و بايد مقداري از وقت را هم به

دعا اختصاص داد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.