مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23687 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا عرب جاهلي دختران را زنده به گور مي كرد ؟
مورخان مي گويند : شروع اين عمل زشت در جاهليت از آنجا بود كه جنگي ميان دو گروه در آن زمـان اتفاق افتاد , گروه فاتح , دختران و زنان گروه مغلوب را اسير كردندپس از مدتي كه صلح برقرار شد , خواستند اسيران جنگي را به قبيله خود بازگردانندولي بعضي از آن دختران اسير , با مـردانـي از گـروه فـاتح جنگ ازدواج كرده بودندآنها ترجيح دادند كه در ميان دشمن بمانند و هـرگـز بـه قـبيله خود بازنگردند اين امر , بر پدران آن دخترها سخت گران آمد و مايه شماتت و سـرزنش آنها گرديد , تاآنجا كه بعضي سوگند ياد كردند كه هرگاه در آينده دختري نصيبشان شود او را بادست خود نابود كنند تا به دست دشمن نيفتند . ايـن احتمال وجود دارد كه توليدكننده بودن پسران و مصرف كننده بودن دختران در آن جوامع نيز به اين جنايت كمك كرده باشد .

تفسير نمونه ج 11 ص 270
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.