مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23688 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا مي توان از خداوند خواست براي جبران گناه، انسان را در دنيا عذاب كند؟
خداوند، گناهكار توبه كار را مانند بنده مؤمن و مطيع دوست دارد. وظيفه عقلي و شرعي گناهكار توبه است; او بايد از گناه پشيمان شود و تصميم بگيرد آن را در آينده تكرار نكند; خداوند به چنين كسي وعده آمرزش داده است. اينكه انسان به گونه اي از خود متنفّر باشد كه از خدا بخواهد او را در دنيا عذاب كند صحيح نيست. انسان بايد توبه كند و از خدا بخواهد كه از گناه او درگذرد و در دنيا و آخرت او را عقوبت نكند. در دعاي امام سجاد((عليه السلام)) مي خوانيم: «الهي لاتودّ بني بعقوتك(1); خدايا مرا با عقوبت خويش ادب مكن!» منظور اين دعا حتماً در دنياست.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - مفاتيح الجنان، دعاي ابوحمزه ثمالي((رحمه الله)).

ـ2175ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.