مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23719 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا انسانها درباره همه حقايق به پژوهش نمي پردازند ؟
وسـعـت دايـره دانستني ها و فراهم نبودن شرايط كافي براي شناختن همه حقايق گاهي انسان را وادار مـي كند مسائلي را براي پژوهش برگزيند كه حل آنها آسانتر و نتايج آنها محسوس تر و سهل الـوصـولتر باشد و از بررسي مسائل مربوط به دين بگمان اينكه حل آنها دشوار است يا نتايج عملي مهمي ندارد , خودداري مي كند .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.