-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2372 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلم مي خواهد براي مبارزه با اسرائيل جنايتكار و كمك به مردم مظلوم فلسطين , به آن جا بروم تا دراين راه كشته شوم . آيا كشته شدن در اين راه شهادت در راه خدا محسوب مي شود؟

جهاد در راه خدا يعني مبارزه با كفاري كه به سرزمين اسلامي حمله كرده و خون مسلمانان رامي ريزند و اموال آنان را غارت مي كنند. و مسلمانان را آواره و در به در كرده اند, يكي از وظايف واجب الهي است .امير المومنين (ع ) در نهج البلاغه فرمود:< ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اوليائه ,(1) جهاد دري از درهاي بهشت است . خداوند تعالي اين در را بروي اولياي خودش باز كرده است .>

شكي نيست كه اسرائيل غاصب , سرزمين مسلمانان را غصب كده و مسجد الاقصي قبله اول مسلمانان را تصرف كرده است و بايد مسلمانان با همدلي و همياري دست به دست هم داده , اين غده سرطاني را از منطقه مسلمانان ريشه كن كنند. جنگ با يهوديان صهيونيست و احيا است . بنابراين اگر توفيق يار باشد, مي توانيم در اين بجهه اسلامي عليه كفر بجنگيم و اگر شهادت در راه خدا نصيبمان شد, زهي سعادت . البته شرك ما در اين جهاد بستگي به قوانين ومقررات كشورمان دارد و بايد از طرف مسولان مربوطه اجازه گرفته شود و بدون هماهنگي و خودسرانه نمي توان به اين كار مهم است يازيد. خداوند به اين نيت خير, به شما ثواب مجاهدان در راهش را عطا فرمايد و از گناهان وتقصيرات همگان در گذرد.

(پـاورقي 1 ـ نهج البلاغه , خطبه 27

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.