مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در جلسات ياد در مساجد كه كفش ها روي هم ريخته مي شود، آيا مي توان روي كفش ها پا گذاشت و عبور كرد؟
در اين گونه موارد در صورت امكان، بهتر است روي كفش ها پا نگذاشت يا به گونه اي پاگذاشت كه بدانيم صاحبان آنها راضي اند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.