مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23734 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين وصف كه مصالح و مفاسد واجبات و محرّمات به خود انسان ها باز مي گردد و خداوند محتاج عبادت هاي ما نيست، آيا عقاب و عذاب خداوند با عدالت وي منافات ندارد؟
كارهايي كه ما انجام مي دهيم از دو جهت مورد توجّه است: يكي از اين جهت كه مصالح و مفاسدي بر آنها مترتب است و اين مصالح و مفاسد به خود ما باز مي گردد و خداوند متعال چون ذاتاً غني و بي نياز است، از اعمال ما سودي نمي برد و زياني نمي بيند; ولي از جهت ديگر خداوند منعم و مولاي حقيقي ماست و ما بنده او هستيم و وظيفه بندگي ايجاب مي كند كه ما دستورات او را اطاعت كنيم و از محرّمات او اجتناب ورزيم. از اين رو اگر برخلاف دستور خداوند عمل كنيم معصيّت كرده ايم و معصيّت خداوند به حكم عقل جايز نيست و باعث استحقاق كيفر است; بنابراين كيفر خداوند چون براساس استحقاق است، عين عدل خواهد بود.
گذشته از اينكه بسياري از عقاب ها و كيفرها در رابطه با تضيع حقوق انسان هاي ديگر است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ7ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.