-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2374 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر شما دربارهء شما ترك تحصيل و گوشه نشيني چيست ؟ برنامهء عملي بهره برداري صحيح از اين مرحلهء حساس از زندگي ام دوران جواني را ارايه فرماييد.

خواهر گرامي ! اسلام با رهبانيت و گوشه نشيني به مخالفت برخاسته و آن را بدعتي از راهبان مسيحي شمرده است .

پيامبر اكرم 6صريحاً فرمود: .()

(پـاورقي 2.بحارالانوار, ج 15 باب 14(باب النهي عن الرهبانيةو السياحة).

هنگامي كه به آن حضرت اطلاع دادند گروهي از صحابه پشت به زندگي كرده , از همه چيز اعراض نموده اند و به عزلت و عبادت روي آورده اند, سخت آن ها را مورد عتاب قرار داد و فرمود: من كه پيامبر شما هستم , چنين نيستم .

پيامبر اكرم به اين وسيله فهماند اسلام ديني جامعه گرا و زندگي گرا است , نه زهد گرا و عزلت گرا, به علاوه ,تعليمات جامع و همه جانبهء اسلامي در مسايل اجتماعي , اقتصادي , سياسي و اخلاقي بر اساس محترم شمردن زندگي و روي آوري به آن است , نه اعراض از آن . گذشته از همهء اين ها رهبانيت و اعراض از زندگي با جهان بيني وفلسفهء خوشبينانهء اسلام دربارهء هستي و خلقت ناسازگار است . اسلام رهبانيت را طرد مي كند, اما روحيهء زاهدانه رادر عين جامعه گرايي و در متن و در بطن روابط اجتماعي مي پذيرد.()

(پـاورقي 1.استاد شهيد مرتضي مطهري , سيري در نهج البلاغه , ص 219و 220

شما بايد سعي كنيد در عين تحصيل تقوا به كسب علم روز بپردازيد. كناره گيري از جامعه با منطق اسلامي سازگاري ندارد. از اين رو شما بايد درمتن جامعه فعاليت بكنيد و درس بخوانيد و پيشرفت علمي و تحصيلي داشته باشيد و اين مهم با همراهي تقوا و مصونيت حاصل از آن شيرين تر و گواراتر خواهد بود. براي موفقيت در زندگي شمابايد تقواي الهي پيشه كنيد و در كنار آن بسيار پر تلاش و كوشا باشيد و تحصيل علم نماييد. با دو بال تقوا و علم انسان به سر منزل موفقيت و سعادت خواهد رسيد. در اين سنين حساس شما نبايد از درس خواندن غافل شويد,چون عدم تلاش ممكن است زمينه ساز لغزش هاي بعدي گردد. بايد تحصيل علم و تقوا را سر لوحهء اهداف زندگي خود قرار دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.