مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23759 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تفاوت اين خودسازي كه در تربيت ديني است با اصل تحقق خود روانشناسي چيست؟
اصل تحقق خود، واژه اي است كه روانشناس غربي آبراهام مزلو مطرح نموده است. در اين تفكر روانشناسانه كه منتقد فرويد و مكتب رفتارگرايي است; حرفهاي خوبي درباره انسان زده است او مي گويد بايد انسان هدف برتر و انگيزه برتري بيابد و با اقتدا به الگوي عالي، ارزشها را در خويش زنده كند در اين صورت انسان به استعدادهاي خود تحقق بخشيده است. اما اين روانكاوان جديد، نه مقصد نه راه و نه وسيله را، را روشن كرده اند. همه چيز در سايه ابهام است. مثلاً درباره ارزشهاي مي گويد: حقيقت و نيكي اما مرزهاي اين حقيقت و نيكي چيست؟ چگونه بايد آنها راحقيقت عظمت انسان تا حدي پي برده اند هر چند با آن ساختار فكري در بن بست خواهند ماند.
اما خودسازي در تربيت اسلامي عبارتست از كشف خود و استعدادها و سپس شكل دادن و جهت برتر را انتخاب نمودن. در اين روش به استعدادهاي انسان تنبه داده مي شود و انسان مي فهند كه معاد دارد و كار به مرگ هم ختم نمي شود. و انسان تا

ـ2459ـ
بي نهايت ادامه دارد.
مقصد كه خداست و در اطاعت او و با رهنمود و اقتداي به اسوه ها (پيامبر((صلي الله عليه وآله))و ائمه((عليه السلام))) استعدادها شكوفا مي شود و جهت برتر را مي يابد.
دستگاه تربيتي نيز با طي سه مرحله : 1 - تزكيه يا آزادي از موانع رشد مي كند; انسان را به سلامت به مقصدي مي رساند و از همه مهمتر انسان مجهّز به جهان بيني اصيلي مي شود كه انسان، جهان، تاريخ كاملاً تبيين مي شود. با دعا و نجوي و رياني كه آموزش داده مي شود، معجزه اي شگرف در انسان رخ مي دهد. و همه استعدادهاي انسان شكوفا شده و روح آدمي توسعه اي وصف ناشدني مي يابد. به كتابهاي تعليم و تربيت استاد مطهري (ره) كرامت انسان در قراي آية الله جوادي آملي، مسئوليت و سازندگي نوشته استاد صفايي حائري (ره) مراجعه گردد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2460ـ
             انسـان و پديده هاي روحي و رواني
             برنامه ريزي با تدبير                                    

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.