مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23801 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از جمله اي كه مي گويد دو روز انسان نبايد مساوي باشد چيست؟
اين كه دو روز انسان نبايد با هم مساوي باشد براي اين است كه اين به آن معني است كه روز بعد انسان كمال بيشتري تحصيل نكند و در حدي كه روز پيش بوده متوقف شود معلوم است كه انسان در اين صورت ضرر كرده و گرفتار خسارت شده است زيرا لحظات عمر انسان سرمايه انسان است و انسان هر لحظه كه مي گذرد به تدريج سرمايه خود را از دست مي دهد اگر در برابر آن از ايمان و عمل صالح و ترك گناه و تقوي بيش از روز پيش تحصيل نمود جلو زيان او گرفته شده در غير اين صورت خسارت و زيان وي حتمي مي باشد.
در ضمن شكل كامل حديث چنين مي باشد.
امام صادق ((عليه السلام)) فرمودند: هر كس كه دو روزش برابر باشد زيان كرده، هر كس فرداش بهتر باشد سعادتمند است، هر كس فردايش بدتر باشد از رحمت دور شده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ41ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.