مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23802 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه و روش اقدامات براساس دورانديشي و نه براساس احساسات چيست؟
از آنجا كه زندگي صحنه تجربه هاست، يكي از عوامل جدا شدن از احساسات در عمل، همان ضرر پيامدهاي آن است. وقتي كارهايي بدون تأمل و دور انديشي انجام شد طبيعتاً انسان دچار زيانها و ندامت هايي مي گردد.
و در نتيجه به دنبال ترميم و تأمين منافع خود، با تأمل اقدام مي كند.
اما فهرست كارهايي كه از احساسي عمل كردن دور مي كند.
1 - تمرين روحيه صبر و تأني و دوري از عجله
2 - مطالعه آثار جانبي هر كار
3 - مشورت با خبرگان در موضوع مورد نظر
4 - جايگزيني روحيه تلاش به جاي راحت طلبي

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.