مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23803 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان در زندگي دورانديش بود؟
در بينش ديني دور انديشي تحت عنوان «حَزْم» آمده است و معيارهاي زيبايي داده شده است. قبل از فهرست آن موارد، قابل ذكر است كه بدانيم نگاه ديني به مسائل زندگي، تمامي دورانديشي است. زيرا به جاي نقد طلبي هاي شتابزده هميشه نظر به آخرت و سفر نهايي دارد از نظر مؤمن انجام دستورات خداوند كه با علم و صلاح انديشي بي نهايت تضمين شده بهترين قلّه حزم است اما با اينهمه در مورد مطرح شده موازيني داريم كه استخراج شده از احاديث است(2).
1 - مشاوره با عاقلان
2 - توجه و بررسي عاقبت كار
3 - توقف در امور مشكوك
4 - بررسي نظرها و نگهداري اسرار
5 - گزينش دوستان خوب
6 - دريافت فرصتهاي خوب و اقدام در مواقع مناسب
7 - استفاده از تجارب
8 - شكيبايي و صبر در برداشت و نتيجه
9 - جلوگيري از اسراف
10 - خوشبيني
11 - دوري از انگيزه هاي فاسد در انجام مقصد
در حديث جالبي از پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله))مي خوانيم: مردي نزد ايشان آمده و گفت سفارشي بفرما پيامبر((صلي الله عليه وآله))سه بار پرسيدند عمل مي كني؟ مرد گفت بله! پس حضرت فرمودند:
يك : هر وقت تصميم كاري داشتن در عاقبتش فكر كن!
دو : اگر در آن كاري شدي بود اقدام كن!
سه : اگر خلاف حق بود خودداري نما

(3)(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.