مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23804 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين راه براي دوري از گناهان و داشتن تقوا و تقرب بسوي خدا و ترس از خدا چيست ؟ لطفاً مفصل و مسبوط شرح دهيد و كتابهايي هم معرفي فرمايد ؟
شرط موفقيت در هر كاري اراده است . و شرط تقويت اراده اولاً بايد عوامل بازدارنده را مثل مقدمات گناه از قبيل فكر – رفيق گناهكار و هر نوع زمينه تقويت معصيت را ترك كني و ثانياً تقوقت روحيه معنوي و ياد خدا را در دلت زنده نگه داري به عاقبت و سرانجام خودت فكر كني واگر كوتاهي در وظيفه كني بلافاصله در اولين فرصت از خدا كمك و طلب رحمت بخواهي انا التواب الرحيم (1) از آيه الله بهجت نقل شده كه فرمودند : برا يتقوا و پرهيزگاري :
1- توضيح المسائل رابخوانيد ياد بگيريد عمل كنيد ( تا اعمالتان صحيح باشد )
2- رفت و آمد به مكانهاي شريف مثل مساجد و مراوده با علماي خدا با به ياد شما مي آورند داشته باشيد
3- ترك معاشرت با كساني كه اهل دنيا هستند مگر به اندازه ضرورت
نكته : هر كاري اوايل آن سخت است ولي بعد از مدتي شيريني ياد خدا جايگزين لذت گناه مي شود .
يا ايها الذين آمنو اتقواالله و لتنظر نفس ما قدمت لغد
كتاب : 1- جهاد نفس آيه الله مظاهري
2- چهل حديث امام خميني مخصوصاً حديث اول تا فصل ششم
3- عمل به كتاب معراج السعاده مرحوم نراقي
منابع و مأخذ :

1- بقره 159
من بسيار بسيار مهربان و بازگشت كننده ام ( اگر تو هم توبه كني )
2- حشر 18 و 19
18 اي كساني كه ايمان آورده ايد از مخالفت خدا بپرهيزيد و هر انساني بايد بنگرد تا چه چيزي براي فردايش فرستاده
19 و خدا را فراموش نكند كه به خود فراموشي دچار مي شود .
پاسخ سؤال ( تقرب به خدا )
دوست عزيز ! براي آنكه ما هر لحظه به خداي مهربان نزديك تر شويم بهترين راه اين است كه مراقب خود باشيم تا دچار فساد و گناه نشويم زيرا علت عمده دوري انسان از خدا گناه و چيزهايي است كه خداوند مارا از انجام آنها بر حذر داشته است حال براي آنكه دچار گناه و در نتيجه دوري از خدا نشويم راههايي را به شما پيشنهاد مي كنيم كه اميد واريم با به كار بستن آنها همة ما روز به روز به خداي مهربان نزديك تر شويم . يكي از مواردي كه باعث مي شود انسان وسوسه گناه را از خود دور كند ياد خداوند است يعن يتوجه به مراقتب دائمي خداوند و حضوراو در همه حال و هر جا خداوند خود اين اختيار با به انسان مي دهد كه : ان ربك لبا لمرصاد (1) يعني پروردگار تو در كمينگاه است و تو در محضر خداي بزرگ است كه به عمل ناپسندي دست مي زني ، چگونه است كه اگر ديگران حاضر بودند شرمنده مي شدي و د رمحضر آنان خطائي از تو سر نمي زد اما در محضر خداي بزرگ كه حاكم و فرمانرواي مطلق اين دنيا و دنياي ديگر است مرتكب اعمال ناپسند مي شوي ؟ ! واين است كه در دعاي ابو حمزه ثمالي مي خوانيم : خدايا من د رلحظه اي به تو رو آوردم كه سزاوار حتي شنيدن تو نيستم « من غير استحقاق لا ستماعك مني ولا استيجاب لعنو عني » من سزاوار اينكه از نت بشنوي و يا از من بگذر ي نيستم . خدا ! من كسي هستم كه اگر كودكي از وضعم و گناهانم مطلع مي شد كنار مي كشيدم و خود دار ي مي كردم اما نه به اين خاطر بود كه ترا كوچك كنم و تو د رنظر من خوار باشي و پست باشي و براين ارزش نداشته باشي « لا لا نك اهون الناظرين الي واحف المطلعين علي بل لانك يا رب خير اساترين و اارحم الراحمين » اصل به اين خاطر كه تو مرا مي پوشاني و مرا مفتضح نمي كني و رسوا نمي سازي تا شايد با اين كرامت و لطف تو ادب شوم و به راه بيايم اما ديگران رسوا مي كنند و اين است كه از آنها حساب مي برم اما بر تو مي شورم (2) از موارد ديگري كه باعث مي شود انسان به طرف گناه نرود و ميل به گناه در انسان كم رنگ شود دوستي با انسانهاي پاك سرشت والهي است چرا كه اعمال و رفتار آنها در انسان تأثير گذاشته و انسان را به صراط مستقيم هدايت مي كند در حديث است كه : پيش از آنكه درباره راه بپرسي درباره رفيق راه بپرس و پيش از آنكه خانه انتخاب كني درباره همسايه بپرس (3) تواول بگو با كيان دوستي پس آنگه بگويم كه تو كيستي
سخن امام (ع) اين هشدار را ميدهد كه انسانها بايد در انتخاب دوست نهايت دقت را داشته باشند چرا كه دوست نادان و فاسد از دشمن نيز ضرر بيشتري به انسان مي زند
دشمن دانا كه غم جان بود بهتر از آن دوست كه نادان بود
اما در عوض دوستي و مجالست با انسانهاي الهي و با ايمان و متعهد تأثير بسيار خوبي بر انسان گذاشته و ضامن سعادت و خوشبختي او مي شود در روايات نيز آمده است با كسي دوستي كنيد كه با نگاه كردن به او ياد خدا بيفتيد . اما در دعاي ابو حوزه ثمالي يكي از علل ايتكه شخص نمي تواند با خدا وند ارتباط خوبي بر قرار كند دعاونيايش خوبي داشته باشد را عدم مجالست و دوستي با اهل علم الهي مي داند و ميگويد : «اولعلك فقدتني من مجالس العلها فخد لعني » شايد مرا در نشست و مجلس علمايي كه خودشان وترا و راهشان وكارشان را شناخته بودند و به خشيت تو رسيده بودند ، شايد مرا در كنار آنها نديدي و اين بود كه رهايم كردي چون آنها كه در راه با رفيقي نباشد طعمه شيطان مي شوند و آنها كه همراه عالمي نباشند دست جاهلها مي گردند. و در ادامه مي فرمايد : « اولعلك راتيني آلف مجالس البساط لين فبيني و بينهم خليتني » شايد تو ديديكه من باسط بها كه فقط حرف مي زنند و فقط با حرفها وقت پر ميكنند الفت گرفته ام و به حرف زدنها قانع شده ام و به نقالي پرداخته ام پس تو كناركشيدي و مرا با آنها گذاشتي (4) و از ديگر عوامل بازدارنده از معصيت كه در اينجا به عنوان آخرين عامل به آن اشاره مي كنيم اين است كه به خاطر آوريم كه تمام اعضاءو جوارح ما از نعمتهاي الهي هستند كه خداوند مهربان آنها را براي رشد و سعادت ما به ما داده است اما ما با ارتكاب گناه تمام نعمتهايي را كه خداوند با لطف خود به ما بخشيده است را تباه ميكنيم در روايت است كه : اگر حتي خداوند بندگانش را از نافرماني كردن و گناه كردن نترسانيده بود آثار به دنيوي و اخروي باز هم واجب بود كه انسان مرتكب هيچ گناهي نشود تا به اين وسيله در برابر نعمتهاي او سپاسگزاري كرده باشيم . (5)
دوست عزيزم ! كسي را درنظر بگير كه مي خواهد بر خلاف فرمان خداوند مرتكب گناه شود و به طور مثال دست به دزدي بزند تمام اعضاء بدن آن شخص بايد وظايف خود را باتمام نيرويي كه دارند انجام دهند تا او توانايي انجام چنين گناهي را داشته باشد ششهاي او بايد به طور مرتب هواي تازه را به خود بگيرند تا او نفس بكشد و نده بماند قلبش به طور منظم در حال تپيدن باشد تا خون به تمام پيكرش برسد و او را زنده نگه دارد چشمهايش بايد توانايي ديدن داشته باشند تا او راه خود راببيند پاهايش بايد قادر به حركت و قدم بر داشتن باشند تا او در مسيري كه با چشمش مي بيند پيش برود گوشهايش بايد توانايي شنيدن داشته باشند تا او درها را باز كند و اشياءرا بردارد مغزش بايد كارخود را انجام دهد تا ساير اعضاء بدنش از آن فرمان بگيرند ووظايف خود را اجرا كنند 000 و اگر يكي از اين اعضاء يعني از اين نعمتهايي كه خداوند به انسان داده است ، كار خود را به را به درستي انجام ندهد شخص گنهكار قادر به انجام گناه نخواهد بود . پس مي بيني كه گنهكار برا يآنكه در بابر خداوند مرتكب گناه و نا فرمان يشود از همان امكانات و نيرو هايي استفاده ميكند كه خداوند آنها را براي انجام كارهاي درست و نيك به او داده است به اين ترتيب آيا شخص گنهكار با انجام هر كدام از گناهان خود نعمتهاو نيروهايي را كه خداوند به او داده تباه و حرام نمي كند؟ (6)
واي بر من و به رسوائيم در صفحه هستي در اين لوح منظم من با دست نعمتها نقش گناهانم را گشيدم و با لطف تو خودم را به قهر به رنج بستم (7)
معرفي كتاب :
جهاد با نفس ايت الله حسين مظاهري
چهل حديث امام خميني
مروري بر دعاي ابو حمزه ثمالي . بشنو از ني . عين صاد .
منابع و مأخذ :
1- قرآن كريم مباركه فجر آيه 14
2- مروري بر دعاي ابو حمزه ثمالي . بشنو از ني . عين صاد . ص 70
3- نهج البلاغه حضرت علي ( ع ) نامه 31
4- مروري بر دعاي ابو حمزه ثمالي . بشنو از ني . عين صاد . ص 100 و 101
5- نهج البلاغه حضرت علي ( ع ) نامه 31
6- پند هاي كوتاه از نهج البلاغه هميت تحرير يه بنياد نهجالبلاغه ص 13 – 15
7- مروري بر دعاي ابو حمزه ثمالي . بشنو از ني . عين صاد . ص 112

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.