مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23808 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

برگزيدن دوست غيرمسلمان چه اشكالي دارد؟
بنابر آيه حكيمانه قرآن كه مي فرمايد: «قولوا للناس حسنا; با همه مردم، خوشگفتار باش»، برخورد پسنديده توصيه مكتب ماست; امّا متأسّفانه غالباً دوستي با افراد غيرمسلمان با انگيزه هاي شايسته و بايسته برقرار نمي شود. گاه به خاطر آنكه اقليّت هاي ديني، حدود و مرزهايي را رعايت نمي كنند، به آنان نزديك مي شوند و در دراز مدّت تحت تأثير عقيده آنان نيز قرار مي گيرند.
اگر بتوان از موضع برتر و بي نيازي، ارتباطي برقرار كرد، امري مطلوب است; امّا اگر چنين نيست، بايد در خود تأمّل كرد و انگيزه هاي خويش را بررسي نمود. دوست خوب آنست كه مي افزايد و از ما نمي كاهد. در كلامي از علي((عليه السلام)) آمده است: «طبع آدمي سارق است و آداب و رسوم و اخلاق طرف مقابل را مي گيرد.» تعبير روايت به سرقت، دقيق است، دزد پنهاني، سريع و با غفلت ديگران چنين كاري مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2096ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.