مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23809 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تداوم دوستي با كسي كه نماز نمي خواند و آلوده به گناه است، چه كمي دارد؟
معاشرت و دوستي و رفاقت بايد با افراد متدين باشد و كسي كه مثلا نماز نمي خواند و يا گناه ديگري انجام مي دهد، رفاقت با وي شايسته نيست. مگر آنكه به تكليف شرعي، مانند امر به معروف و نهي از منكر با شرايطش، عمل كند.
مطالعه مسائل و ابعاد امر به معروف و نهي از منكر مراتب معاشرت را آموزش مي دهد در آنجا مي آموزيم كه اگر اميد تاثير گذاري وجود داشته باشد، مي توان به ارتباط ادامه داد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2085ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.