مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23812 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اينكه اكثريت مردم ايران شيعه هستند چرا نسل جوان پايبند بهمسائل ديني نيستند
در آغاز

سخن، متذكر ميشوم

كه خوشبختانه در

سالهاي اخير اكثر

جوانان ما بيدار

شدهاند و به سو نيت

بيگانگان و

سمپاشيهاي آنان پي

بردهاند. لذا در

بسياري از جلسات

ديني اكثريت با

قسمت مهمي را

جوانان ما تشكيل

ميدهند و ما خود از

نزديك شاهد و ناظر

اين گونه جلسات بوده

و هستيم.

ديگر اين كه ما منكر

وجود جوانان حتي

سالخوردگان فريب

خورده و ضعيف

الايمان نيستيم چرا كه

اين گونه افراد در تمام

ادوار تاريخ بوده و

هستند و اگر الان

ميبينيم به صور

مختلفي خود نمايي

ميكنند امريست

طبيعي، چرا كه ملتي

كه انقلاب اسلامي و

ديني كرد و با انقلابش

درب شراب

فروشيها و لانههاي

فساد و تباهي را

بست، لذا كساني كه

ذي نفع بودهاند ؤ

وقتي منافعشان را در

خطر ديدند و يا

ميبينند بيكار

نمينشينند و با

عناوين مختلف از

طرق گوناگون مثل

روزنامهها، مجلات،

ماهواره، اينترنت،

تلويزيون، فيلمهاي

مبتذل خارجي و

اختصاص دادن

بودجهئ هنگفت براي

ايجاد ماهواره، تهاجم

فرهنگي به انقلاب و

اسلام و آرمان شهداي

عزيزمان را پيگيري

ميكند، به همين

جهت ممكن است

افراد ضعيف الايمان

يا بياطلاع هم تحت

تاثير اين تهاجمات يا

وساوس شيطاني قرار

بگيرند، در نتيجه

نسبت به اسلام و

انقلاب بيتفاوت

بشوند. البته براي

مقابله با اين هجوم

همه جانبه وگستردهئ

دشمن يا دشمنان

خونخوار فكرهايي

شده كه ميطلبد هر

چه سريعتر به منصهئ

ظهور درآيد. تا جبران

خسارتهاي ناشي از

اين حملات

ناجوانمردانه بشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.