مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23813 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرق دين و وجدان چيست؟
دين عبارت از پاي بندشدن بيك سلسله قوانيني كه از طرف خداي متعال بوسيله پيغمبرش در ميان مردم نشر يافته است ولي وجدان عبارت از همان نيروي باطني و فطرت است كه خداوند متعال در نهاد همه قرارداده است.
هر كسي مي تواند با استفاده از وجدان اخلاقي خود بسياري از خوبيها و بديها را تشخيص دهد ولي مي بايست دين صحيح واقعي (اسلام) را معتقد گردد و بدستورات آن عمل كند تا هم از اشتباهات وجدان مصون بماند و آنرا زنده و سالم نگه دارد و هم به سعادت دنيا و آخرت نائل شود. پس چنانكه از تعريف معلوم مي گردد، دين، امكان راهنمايي بيروني كه تمامي مجموعه قواعد ديني را شامل مي شود ولي وجدان يك محدود دروني دارد كه با پيروي از دستورات ديني پروريده شده و بهتر عمل مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2419ـ
             انسـان و پديده هاي روحي و رواني
             عادت                                          

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.