مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23814 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كسي كه مي گويد دين من وجدان من است آيا خلاف گفته است؟
و فقط و جد آنرا حاكم قرار دهد اين صحيح نيست زيرا وجدان به تنهايي نمي تواند راههاي سعادت انسانرا براي او بيان كند بلكه وجدان تنها در برخي موارد مي تواند براي انسا راهگشا باشد و لازمه انكار دين ناديده گرفتن دليلهاي روشن خداشناسي و لزوم دين و ارسال رسل و نزول كتب آسماني و قرآن و ديگر تعاليم ديني است و با توجه به اين دليلهاي روشن نمي توان دين را انكار كرد و فقط وجد آن را حاكم دانست ثانياً وجدان بيدار باشد هيچگاه با انكار دين همراه نمي شود زيرا وقتي وجدان بيدار باشد توجه به منعم ولزوم سپاس نعمت و توجه به دليلهاي روشن پيروي از دين را به دنيال خواهد داشت. و ثانياً، وجدان به تنهايي حاكم نفوذپذيري است كه جاي عقايد ديني را نيم گيرد زيرا وجدان تحت تأثير سه عامل عمده مثل محيط، غريزه و عادت واقع شده، تاجايي كه گاهي اصلاً گوئي وجود ندارد يعني وقتي دزد اولين بار دزدي مي كند

ـ2470ـ
وجدانش او را ملامت مي نمايد ولي پس تكرار، ديگر عادت مي شود و پيامي ندارد.
و همچنين است درباره تأثير محيط و غريزه شايد همين شخص از نگاه به ناموس خويش برآشفته گردد اما با حاكميت و تأثير غريزه، هوس او چنان وجدان را مي پوشاند كه اصلاً مواخزه اي نمي كند.
و درباره محيط مي توان از كشتن دختران در جاهليت ويا سوزاندن زنان هند و همراه همسران مرده آنها، مثال فرد كه از اين جنايت، غمي بر دلشان نمي شنيد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2471ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.