مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ذكر واقعي چيست ؟
ذكر واقعي ذكرقلبي است ؛ يعني ، اين كه انسان از درون به ياد خدا باشد و اين بدون خارج كردن حب دنيا از دل - كه بزرگترين آفت ذكر است - و جانشين كردن عشق الهي در آن ، حاصل نمي شود .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.