مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي اين كه آهنگ رشد كمال در انسان بيشتر شود، چه بايد كرد؟
سرعت براي كمال در دو جنبه بايد انجام گيرد:
1. سرعت در نيّت.(براي اقدامات كمال خيز).
2. سرعت در عمل.
سرعت در نيّت، رشد دروني و ارتفاع روحي را مي فزايد; و سرعت در عمل به سبقت و سبقت، به قرب و اوج مي انجامد; كه در قرآن مي خوانيم:«السّابقون السّابقون اولئك المقربون»(1).
اما اين حركت، نياز به يك مرحله ذكر و آگاهي دارد كه انسان فاصله ميان آن چه هست و آن چه مي تواند باشد و كمبودهاي خود را يادآور شود و فرصت كم خويش را بررسي كند. اين معرفت، احساس سبقت و سرعت را در انسان زنده مي كند. در نهج البلاغه چنين ذكري را مي بينيم: باز مانده ايام خويش را دريابيد و شكيبايي پيشه كنيد; چرا كه عمر باقي مانده، در برابر روزهايي كه به غفلت گذرانديد و روي گردان از پندها شديد، بسيار كم است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره واقعه.

ـ1858ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.