مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا رعايت تقوا به قصد دست يابي به آثار آن اشكال دارد؟
كسي كه در نظر داشته باشد كه خداوند آثار تقوا را قرار داده است و تقوا را مراعات كند، تا خدا آن آثار و نتايج را براي او فراهم آورد، مرتبه اي از اخلاص را دارا خواهد بود.
اساس تفكر ديني بر پالايش انگيزه ها و محّرك ها است ، تا ارزش حركت را والاتر و بالاتر بسازد وقتي كسي چراغ را براي روشني كليد بزند، گرما هم خواهد داشت; همچنين كسي كه گندم بكارد، كاه هم برداشت خواهد كرد. اين زيان كاري و سادگي است كه براي گرما يا كاه كاركند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1962ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.