مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23839 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رفتار اسلامي بايد چگونه باشد؟
رفار اسلامي، كارهايي است كه مطابق با دستورات عملي اسلام انجام مي شود و كساني كه صاحب نظر و مجتهد نيستند، معيار براي آنها نظر مرجع تقليد است. در اين زمينه، هر كسي بايد به نظر مرجع تقليد خويش عمل كرده و از رساله مرجع تقليدش بهره گيرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1169ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.