مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اعمال و كرداري كه موجب رفعت و حرّيت روحي آدمي مي شوند، كدامند؟
از برخي احاديث رهبران راستين استفاده مي شود كه اگر انسان بخواهد از پستي و فرومايگي و زبوني خاصّي يابد و به بزرگي و عزّت بگرايد، بايد از دستورات الهي اطاعت كرده، از معصيّت و نافرماني خداوند بپرهيزد; زيرا لازمه معصيّت و گناه، اسارت و ذلّت است، بدين لحاظ كه انگيزه نافرماني خدا، پيروي از تمايلات نفساني و وسوسه هاي شيطاني است. و متقابلا لازمه اطاعت خدا، بزرگ منشي و آزادي از اسارت خواهش نفساني و تسليم در برابر خواسته هاي الهي است. بر اين اساس، تنها اطاعت از دستورات الهي است كه انسان را از زبوني و ذلت نجات مي دهد. قرآن كريم صريحاً به مواردي كه سبب رشد، مقبوليت، محبوبيّت آدمي مي شود; از قبيل شكر در نماز شب، عمل صالح و... اشاره كرده است. «لئن شكرتم لازيدنكم(1); اگر خداوند را شكر كنيد بر وجود شما مي افزايد و
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره ابراهيم، آيه 7.

ـ1888ـ
توسعه(بزرگي مي يابيد».
«ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً(1); آنان كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مي دهند، بزودي خداوند رحمان، براي آنان محبّتي(در دل ها) قرار مي دهد».

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره مريم، آيه 96.

ـ1889ـ
             اخـلاق و تربيت
             فضائل اخلاقي                      صـبر                         

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.