مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23894 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا از نظر قرآن كريم انسان راه سعادت خود را مي داند ؟
بله , آيا بسياري از قرآن كريم بيانگر اين مطلب است كه انسان به خودي خود راه سعادت و شقاوت را مي داند و به فطرت خود آنچه را حق است درك مي كند . خداوند درقرآن مي فرمايد فطره اللّه التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم ( روم / 30 ) و الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي 000 فذكر ان نفعت الذكري سيذكر من يخشي و يتجنبها الاشقي ( اعلي / 11 ) و و نفس و ماسواهافالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زكاها و قد خاب من دساها ( شمس / 10 )البته چه بسا به دليل پيروي از هواي نفس و فريب شيطان , راه را گم كند و فطرت خويش را ناديده بگيرد . اما اين دليل نمي شود كه فطرتش او را گمراه ساخته است ياتوانايي راه يابي ندارد .

تفسير الميزان ج 8 ص 430
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.