مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23897 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در قـرآن مردم به دو گروه تقسيم شده اند : عده اي سعادتمند و عده اي شقاوتمند و اين مي رساند كه سعادت و شقاوت ذاتي است و خداوند در اين آيات از هم اكنون حكم كرده گروهي در قيامت سعادتمندند و گروهي شقاوتمند و كساني را كه خداوند محكوم به چنين حكمي كرده و مي داند سرانجام در قيامت سعيد يا شقي خواهند بود محال است تغيير پيدا كند
ايـن ايـراد نـاشـي از عدم درك صحيح آيات است زيرا آيات مي گويد : در آن روز گروهي در پرتو اعـمالشان سعادتمند و گروهي به خاطر اعمالشان شقاوتمندند و خدا مي داندچه كساني به اراده خـود و بـه خـواسـت و اختيار خود در طريق سعادت گام مي نهند و چه گروهي با اراده خود در مسير شقاوت گام مي نهند . اصولا اگر ما محكوم به سعادت وشقاوت ذاتي باشيم و بدون اراده به بديها و نيكيها كشانده شويم تـعـلـيـم و تربيت لغو و بيهوده خواهد بود آمدن پيامبران و نزول كتب آسماني و نصيحت و اندرز وتـشويق و توبيخ و سرزنش و ملامت و مواخذه و سئوال و بالاخره كيفر و پاداش همگي بي فايده يا ظالمانه محسوب مي گردد .

تفسير نمونه ج 9 ص 236
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.