-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2390 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دانشجويي كمرو هستم . در بيان مطالب دچار اضطراب و دلهره مي شوم و نمي توانم مطلبم را به طوركامل بيان كنم . در سر كلاس و در كنفرانس ها اعتماد خودم را از دست مي دهم . لطفاً براي مشكل من راه و چاره بيان كنيد.

كمرويي و خجالت كشيدن مي تواند از حيايي باشد كه از پدر و مادر يا يكي از آن دو به ارث برده شده باشد. اگر كم رويي و خجالتي بودن ارثي باشد, در انسان راسخ تر و ريشه دارتر و زائل كردن و از بين بردن آن مشكل تر خواهد بود. اگر ارثي نباشد, درمان آن ساده تر و راحت تر مي باشد.

بنابراين بايد عامل اضطراب و استرس راپيدا كرد. به عبارت ديگر: لازم است عوامل استرس زا را بشناسيد وموجب و محرّك تنش ها و استرس ها را بيابيد, تا بتوانيد استرس ها را به انرژي مثبت تبديل كنيد.

البته اضطراب و استرش يا فشارهاي رواني , بخشي هميشگي از زندگي انسان بوده و در حال حاضر چنين است .

يكي از نارسايي هاي رواني همين مسئله است , به خصوص در دوران جواني و نوجواني كه حكايت از وجودآشفتگي دروني مي كند كه به علّت ترس از بر ملا شدن اسرار و وارد آمدن لطمه به آبرو و حيثيت و احياناً وجود رنجي كه درون را مي خورد, بروز مي كند.

منشأ كمرويي ممكن است ريشه در تربيت والدين داشته باشد. مراقبت هاي شديد و افراطي آنان نسبت به فرزندو سركوب كردن خواسته ها و اميال فرزند و جلوگيري از آزادي و سرزنش ها و تحقيرهااز عوامل مهم اين مسئله است و گاهي منشأ آن را بايد در خود فرد جستجو كرد.

راه اصلاح و درمان كمرويي :

1 معاشرت با دوستان و خويشان و مردم . هر چه انسان معاشرت هاي خود را زيادتر بكند و رفت و آمدهاي بيش تري داشته باشد, كمرويي او زودتر برطرف مي شود.

2 اعتماد به نفس و جرأت دادن به خود. ابتدا در اجتماعات كوچك و بعد در اجتماعات بزرگ شركت وسخنراني و مباحثه و گفت گو كردن .

3 نزديك كردن رابطه با خدا. رابطه ءانسان كمرو با خدا به صورت عبادت و دعا و مناجات مي تواند عامل خوبي براي برطرف شدن خجالت و كمرويي و باعث اطمينان نفس و آرامش خاطر باشد.

4 جلوگيري از خشمگين ديدن و واردشدن ضربات روحي . كسي كه كم رو و خجالتي است , بايد از زمينه هاي خشونت بار و تنش زا دوري كند و از بحث ها و درگيري هاي بي فايده خود را كنار بكشد.

5 يادداشت برداري به هنگام سخن گفتن . غالباً انسان هاي كم رو و خجالتي , كم حرف هستند و در اثر اضطراب توان سخن گفتن در مجامع عمومي را ندارند. اين گونه افراد مي توانند با خلاصه نويسي , عنوان نويسي , رئوس مطالبي را كه مي خواهند دربارهء آن ها بحث كنند, به همراه داشته باشند. همراه داشتن اين مطالب از تنش و اضطراب مي كاهد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.