مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23901 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه كنم تا در دنيا و آخرت سعادتمند گردم و هميشه به ياد خداوند باشم تا دچار لغزش و گناه نگردم؟

خواهر عزيز و با ايمان، با توجه به آنچه در تعاليم عالية اسلام آمده است، سعادت و خوشبختي انسان مرهون تهذيب و تزكيه نفس ميباشد. چنانچه در آيات 8 - 9 سوره مباركه شمس: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّيها وَ قَد خابَ مَنْ دَسّيَها» و همچنين در سوره مباركه اعلي: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّي وَ ذَكَر اسْمَ رَبِّهِ فَصلّي» سعادت در گرو تزكيه و ياد خدا و نماز قلمداد شده است. در روايات ميخوانيم «انسان مؤمن هرگز گناه نميكند» يعني ايمان و گناه با هم جمع نميشوند چون لحظهاي كه انسان دچار گناه و معصيت شد، لحظهاي است كه از ياد خدا غافل شده و شيطان و نفس امّاره بر او مسّلط شده است. بنابراين ذكر خدا انسان را واكسينه مينمايد و از آلودگي و گناه حفظ مينمايد. اما زندگي انسان ملازم با غفلت است و گناه به دليل غفلت رخ ميدهد. بنابراين مؤمن بايد همواره مراقبت شديدي بر اعمال خود داشته باشد و در صورت غفلت، متذكّر گردد و تدارك نمايد. براي پرهيز از گناه، علماي اخلاق رعايت نكاتي را توصيه ميكنند:

1 - هر لحظه خود را در محضر خدا ببينيد تا هرگز از ياد خدا غافل نشويد. 2 - هر چه معرفت انسان نسبت به حق تعالي بيشتر شود، احساس «در محضر خدا بودن» در او قويتر ميگردد و در اين صورت پرهيز از نافرماني و گناه آسانتر خواهد بود. بنابراين با مطالعه كتب مفيد، سعي كنيد شناخت و معرفت خود را نسبت به خالق متعال بيشتر كنيد.

3 - انسان، واعظي از درون خود دارد، عنايت به نصايح اين واعظ دروني، او را در انجام اعمال نيك و دوري ازگناه موفق ميسازد.

4 - پرهيز از حضور در جاهايي كه زمينة انجام گناه را فراهم ميكند همچون مجالس لهو و وقت گذرانيهاي بيحاصل 5 - پرهيز از پرخوري، پرگويي و احتراز از غذاي حرام و شبههناك. 6 - توجه دائم به عظمت پروردگار و يادآوري نعمتهاي بينهايتش. 7 - ياد مرگ، معاد و سختي عذابهايي كه در انتظار گنهكاران است و باور كردن اين نكته كه «در قيامت بايدپاسخگوي اعمال خويش باشيم».

8 - استمداد از خداي مهربان و توسل به اهل بيت عصمت و طهارت (:). دوست خوبم، گرچه در ابتدا مشكل به نظر ميرسد;امّا بر اثر مداومت و مراقبت، موفق خواهيم شد كه دچار لغزشهاي كوچك هم نشويم. ملكه تقوي كه موجب ترك گناهان است، به تدريج در انسان حاصل ميشود و نيازمند محاسبه و مراقبه است ولي تا رسيدن به آن مرتبه، اگر گناهي صادر شد نااميد نشويم وباتوبه آن را جبران كنيم و بدانيم كه: خداوند تعالي نسبت به بندگان خود از همه مهربانتر است و به دليل آگاهي از ضعف و جهل بنده خويش، راه توبه را براي جبران خطاها بر روي او گشوده است. بلكه بالاتر از آن، ميفرمايد: «لَوْ عَلِمَ المُدْبِرون كَيْفَ اشْتِياقِي بِهِم لَمَاتوا شَوقاً» اگر گنهكاران و پشت كنندگان بر من، بدانند كه چقدر به آنان مشتاقم، از شدت شوق جان ميدهند. سخن آخر اينكه: جوان موفق كسي است كه با خويشتن داري و مراعات اصول الهي، خود را به ساحل نجات برساند و هر جا خطايي از او سر زد، قبل از غرق شدن در گرداب گناهان، به راه بازگردد. اميدواريم تقيد شايسته شما به دين و فرامين الهي، موجب سعادت دنيا و آخرتتان گردد و همواره در ظل توجهات حضرت ولي عصر (ارواحنافداه) از هدايت حمايت و حفاظت الهي بهرهمند باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.