مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23905 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

سعادت انسان در عمل خالص و بندگي است، بندگي و عبوديت چيست؟
در اصطلاحات عبادي در رابطه با خداوند دو واژه كليدي هست كه مقصود را روشن مي كند: 1. عبادت 2. عبوديت .
اما عبادت بايد با دو شرط همراه باشد:1. نيت و انگيزه خالص. 2. هماهنگي با سنت و دستورات(احكام).
اما عبوديت آنست كه در موقع انجام عبادت دستور مهمتري متوجه انسان نباشد، كه در غير اين صورت آن عبادت، عبوديت نيست; پس عبادت آن است كه محركي جز الله و هدفي جز او وجود نداشته باشد و در درون انسان موثري، مثل غصب و شهوت و ترس و اميد به ديگران نباشد.
اما اگر اهميت ها را هم در نظر گرفتيم، در اين صورت عبادت انسان عبوديت هم خواهد بود . در حديثي نقل شده كه از امام باقر((عليه السلام)) پرسيده شد:« نشانه اخلاص چيست؟»
فرمود: «اخلاص در عمل آن است كه در آن كار خواستار ستايش هيچكس، جز خدا نباشي».

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1853ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.