مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23911 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يك سالك در ابتداي راه، چه كارهايي بايد انجام دهد؟خواهر محترم ،اولين گام در پيمودن مسير حق، انجام واجبات و ترك محرمات است. اگر هر فردي ملتزم به انجام وظيفة شرعي خود در اين زمينه باشد، خداوند او را به مراحل بالاتر رشد و تكامل معنوي رهنمون ميسازد. قرآن كريم ميفرمايد: مَنْ يتَّق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً(11).هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند راه نجاتي براي او فراهم ميكند.

از آيتالله بهجت (حفظهالله) نيز نقل است كه فرمودند: اگر سالك، سالك راستين باشد، همين يك كلام (انجام واجبات و ترك محرمات) تا آخر عمر او را كفايت ميكند.

پاورقي:

11- طلاق / 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.