مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23912 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

راه نجات از سوءظن به ديگران چيست؟
در سوره حجرات آمده است:«اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم;از بسياري گمانها پرهيز كنيد; زيرا بعضي از گمانها گناه هستند».
از آيه هدايتگر قرآن فهميده مي شود كه گمانه زني اشكالي ندارد; زيرا انسان در باره همه چيز به علم و يقين نمي رسد; اما اينكه چگونه دچار سوءظن نشويم، بايد به اين باور برسيم كه دل ما ظرف است و مظروفي در او جاي مي گيرد اگر قلب متوجه ذكر خدا و مايل به خوبيها باشد، راههاي شيطان و ايادي او بسته شده، سپاهيان حق داخل مي شوند; اما اگر هر انديشه اي در قلب راه يافت، كم كم فضاي قلب را تصرف مي كند و قلب تبديل به جايگاهي از نيات وقضاوتهاي بد نسبت به ديگران مي شود. اسلام راهكاريهايي براي درمان اين خلق بد مطرح كرده است.

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره حجرات، آيه 12.

ـ1996ـ
1. اصل اولي، برائت افراد است، تا آنكه چيزي درباره آنها اثبات شود.
2. بنابر حديث«ضع امر اخيك علي احسنه; كار برادرت به بهترين وجه توجيه كن»، بايد حركت ها و اعمال ديگران در حمل به صحت نمود.
3. گاه قراين و شواهد به نحو شگفت آوري حاكي از همان چيزي است كه انسان خيال كند. در حالي كه ممكن است، فكر انسان درست نباشد; به همين خاطر در حديثي آمده است:« تاهفتاد بار! كار برادر ديني خود را توجيه به خير و خوبي نما». كه عدد هفتاد حاكي از مبالغه در دفعات است.
4. صبر و شكيبايي و زمان دادن به گمان خويش، باعث روشن شدن حقيقت امر است.
5. تفكر درباره آثار بد و پشيماني هاي آينده، بسيار سازنده است.
لازم به ذكر است در جامعه اي كه اغلب افراد آن نادرست هست، نبايد بي گدار به آب زد و تحقيق و تأمل در ايجاد ارتباط امري لازم است.


ـ1997ـ

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1998ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.