مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23928 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مي توان براساس شك و گمان به صدق بك موضوع اقدام عملي كرد؟
شك و گمان به هيچ وجه قابل پيروي نيست زيرا با وجود شك انسان متحير و سرگردان است و راهي به جايي ندارد تا از آن پيروي كند آري شك مي تواند زمينه براي تحقيق و پي جويي باشد از اين لحاظ كه وقتي انسان جاهل مركب است يعني نمي داند و نمي داند كه نمي داند هيچگاه به فكر اينكه برود و تحقيق و پي جويي به عمل آورد نخواهد افتاد اما اگر شك داشته باشد براي اينكه به يقين برسد به دنبال تحقيق و مطالعه مي رود مخصوصاً اگر شك درباره مسائل اعتقادي باشد بايد حتماً به مطالعه و تحقيق پرداخت تا اينكه شك انسان نسبت به اعتقادات صحيح به يقين تبديل شود.
در قرآن مي خوانيم: و لا تقف ماليس لك(4) به علم آنجا كه علم نداري، پيروي نكن و در جاي ديگر ان الظن لايغني من الحق شيئاً(5) همانا گمان، انسان را از حق بي نياز نمي كند.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.