مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23929 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

بهترين راه شكر خداوند چيست؟
بهترين راه سپاس گزاري از نعمت هاي خداوند، عمل به دستورات او است. كسي كه خداوند را منعم خويش مي داند و به حكم عقل به لزوم شكر منعم توجّه دارد، بايد به دستورات خداوند عمل كند. ناديده گرفتن اين دستورات به معناي ناسپاسي در برابر نعمت هاي خداوند است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1902ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.