مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23930 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

روش شكرگزاري با سجد شكر چه كيفيّتي دارد؟
سجده شكر شكلي نمادين از شكرگزاري است و با سر برخاك گذاشتن و با ذكر خدا و سپاس از او حاصل مي شود. لازم به ذكر است كه هر چند اين امر از پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) و ائمه اطهار((عليهم السلام)) نيز نقل شده است، امّا تنها يكي از وجوه شكرگزاري است.
شكر اركاني دارد كه عبارتند از: انتساب نعمتها به خداي تعالي، سپاس در زبان و صرف نعمتها در راه خشنودي خداوند.
مرحوم نراقي در معراج السعاده راههاي شكرگزاري را در چند مرحله فهرست كرده اند: تفكر و شناخت نعمتهاي پنهان و آشكار، توجّه به زيردستان در بهره مندي از نعمتها و توجّه به افراد بالاتر از خويش در امور ديني و معنوي، يادآوري صحنه هاي سخت گرفتاريها و مصايب و امراضي كه اميد نجاتي از آن نبوده، غنيمت شمردن رهايي خويش

ـ2193ـ
از گرفتاريهاي كوچك و خشنودي از اينكه به مصيبتهاي بالاتري دچار نشده و مصيبت در دين نداشته است.
اين زمينه ها باعث مي شود، انسان در حالتي قرار گيرد كه سجده شكر با شناخت و احساس گره خورده، از حالت نمادين خارج شود. چنانكه شخصي مي گويد: «با امام كاظم((عليه السلام)) در اطراف مدينه مي رفتم، ناگاه امام((عليه السلام)) از مركب خويش پايين آمده، به سجده رفت. سجده او بسيار طولاني شد. بعد از مدّتي سر برداشت. پرسيدم: چرا آنقدر سجده شما طولاني شد؟ فرمودند: ياد يكي از نعمتهاي خدا افتادم كه بر من منّت نهاده بود، خواستم كه سپاسي گفته باشم»(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - ميزان الحكمه، ج 4، ص 1489.

ـ2194ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.