مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23933 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

طريقه شكرگزاري با سجده شكر چه كيفيتي دارد؟
سجده شكر يك مرحله شكلي و نمادين از شكر است و با سر بر خاك گذاشتن و با ذكر خدا و سپاس از او حاصل مي شود اما لازم به ذكر است كه هر چند اين حركت از پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) و ائمه اطهار((عليهم السلام)) نيز نقل شده اما يك جنبه شكر است. شكر اركاني دارد كه عبارتند از: انتساب نعمتها به خداي تعالي.
سپاس در زبان، صرف نعمت ها در مسير خشنودي خداوند. مرحوم نراقي در معراج السعاده طريقه انجام شكر را هم در چند مرحله فهرست كرده اند.
تفكر و شناخت نعمتهاي پنهان و آشكار، توجه به زيردستان در بهره مندي از نعمتها و تأمل در بالاتر از خويش در امور ديني و معنوي ، يادآوري صحنه هاي سخت گرفتاريها و مصائب و امراض كه اميد نجاتي نبوده، و غنيمت شمردن رهايي خويش سپاسگذاري در گرفتاريهاي كوچك، و خشنودي از اينكه مصيبتهاي بالاتر شامل او نشده و مصيبت در دين نداشته است اين زمينه ها باعث مي شود انسان در حالتي قرار گيرد كه سجده شكر با شناخت و احساس گره خورده و از حالت نمادين خارج شود چنانكه شخصي مي گويد: با امام كاظم((عليه السلام)) در اطراف مدينه مي رفتم، ناگاه امام((عليه السلام)) از مركب خويش پائين آمده و به سجده رفت و بسيار طولاني شد بعد از مدتي سر برداشت پرسيدم چرا آنقدر سجده طولاني شد؟ فرمودند: ياد يكي از نعمتهاي خدا افتادم كه بر من منت نهاده بود، خواستم كه سپاسي گفته باشم.(1)

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - ميزان الحكمه جلد 4 ص 1489.

ـ7ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.