مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23939 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا مي توان اميد نداشتن به حل قطعي مسائل ديني را عذري براي ترك پژوهش قرارداد ؟ چرا ؟
خير , زيرا اولا اميد به حل مسائل اساسي دين به هيچ وجه كمتر از ديگر مسائل علمي نيست و حل بسياري از مسائل علوم پس از ساليان سال تلاش , ميسر شده است . ثانيا ارزش احتمال تنها تابع يك عامل ( مقدار احتمال ) نيست بلكه مي بايست مقدارمحتمل را هم در نظر گرفت . مـنـفـعت احتمالي پي جوي دين , بي نهايت است لذا هر قدرهم احتمال دستيابي به نتيجه قطعي دربـاره آن فرضا كم باشد , باز هم ارزش تلاش درراه آن بيش از ارزش تلاش در هر راهي است كه نتيجه محدودي دارد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.